info@cleancut.se | 08 23 33 32                                 AAA small

Shiro Kamo

Shiro Kamo

Bladlängd: 22 cm

Pris:
1.895,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 21 cm

Pris:
1.995,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 28 cm

Pris:
1.995,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 24,5 cm

Pris:
2.095,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 18 cm

Pris:
2.095,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 17 cm

Pris:
2.095,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 16,5 cm

Pris:
2.195,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 27 cm

Pris:
2.195,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 24,5 cm

Pris:
2.195,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 24,5 cm

Pris:
2.295,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 27 cm

Pris:
2.295,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 21 cm. 5+ i Aftonbladet Dec 2022

Pris:
2.395,00 kr
availability