info@cleancut.se | 08 23 33 32                                 AAA small

Shiro Kamo

Shiro Kamo

Bladlängd: 17 cm | VG-10

Pris:
2.395,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 16,5 cm | VG-10

Pris:
2.395,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 16,5 cm | VG-10

Pris:
2.395,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 16,5 cm | SG-2

Pris:
2.495,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 24,5 cm | AO Super

Pris:
2.495,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 27 cm | AO Super

Pris:
2.495,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 18 cm | VG-10

Pris:
2.495,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 18 cm | VG-10

Pris:
2.495,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 17,5 cm | SG-2

Pris:
2.595,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 21 cm | VG-10

Pris:
2.695,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 21 cm | VG-10

Pris:
2.695,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 24,5 cm | VG-10

Pris:
2.795,00 kr