info@cleancut.se | 08 23 33 32                                 AAA small

Shiro Kamo

Shiro Kamo

Bladlängd: 24 cm

Pris:
3.295,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 27 cm

Pris:
3.195,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 21 cm

Pris:
2.995,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 27,5 cm

Pris:
2.595,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 24,5 cm

Pris:
2.595,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 17,5 cm

Pris:
2.595,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 18 cm

Pris:
2.595,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 16,5 cm

Pris:
2.495,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 21 cm. 5+ i Aftonbladet Dec 2022

Pris:
2.395,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 27 cm

Pris:
2.295,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 24 cm

Pris:
2.295,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 27 cm

Pris:
2.195,00 kr