info@cleancut.se | 08 23 33 32                                 AAA small

Shiro Kamo

Shiro Kamo

Bladlängd: 16,5 cm.

Pris:
1.395,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 14 cm

Pris:
1.295,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 13,5 cm

Pris:
1.195,00 kr
availability
Shiro Kamo

Bladlängd: 15,7 cm.

Pris:
1.195,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 13,5 cm

Pris:
1.195,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 13,5 cm

Pris:
1.095,00 kr
Shiro Kamo

Bladlängd: 9,5 cm

Pris:
995,00 kr